Burak Çankaya  
 
  Yönetmelikler 22.01.2019 01:41 (UTC)
   
 

T.C.

BAŞBAKANLIK

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAĞCILIK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

 

         

 

          DAĞCILIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

 

 

 

 

 

          ANKARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVLET BAKANLIĞINDAN

DAĞCILIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

 

                        Amaç

                        Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizde dağcılık sporunun çağdaş ve uluslararası bir düzeye ulaşmasını sağlamak üzere dağcılık eğitiminin işleyişi ile ilgili yöntemleri ve ilkeleri düzenlemektir.

 

                        Kapsam

                        Madde 2 - Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı, dağcılık faaliyeti yapan kurum, kulüpler ve bu branşta faaliyet gösteren diğer özel kuruluşların dağcılık eğitimine ilişkin hususları kapsar.

 

                        Dayanak

                        Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

                        Tanımlar

                        Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen,

a)     Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

                        b) Federasyon : Genel Müdürlük bünyesinde kurulan Dağcılık Federasyonunu,

                        c) İl Temsilcisi  : dağcılık sporu gençlik ve spor il ve temsilcisini,

                        d) Kulüp : Dernekler yasasına göre kurulmuş, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve dağcılık alanında faaliyet gösteren spor kulüplerini,

                        e) Dağcı : Kayada, karda, buzda doğanın bir takım zorluklarını dağcılık araç ve gereçleri kullanarak aşıp, doruğa ulaşan veya ulaşmayı hedefleyen kişiyi,

                        f) Eğitmen : Dağcılık faaliyetlerinin gerektirdiği teknik, teorik ve uygulamalı bilgi ve beceriye sahip, federasyonca onaylanan kamp ve kurslarda yetişmiş ve “ Dağcılık Eğitmenliği “ belgesini almış kişileri,

                        g) Dağcılık Temel Eğitimi : Yaz ve kış temel eğitim programını,

                        ğ) Dağcılık Gelişim Eğitimi : Yaz gelişim eğitimi, kış gelişim eğitimi, turkayağı temel eğitimi ve turkayağı gelişim eğitimi programlarını,

                        h) Dağcılık İleri Seviye Eğitimi : İleri seviyede kaya ve kar-buz eğitim programını,

                        ı) UIAA : Uluslararası Dağcılar Birliğini

                        İfade eder.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas  Hükümler

 

                        Eğitim programlarının düzenlenmesi

                        Madde 5 Dağcılık eğitim programlarının düzenlenmesine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Eğitim programları, Dağcılık Federasyonu ve gençlik spor il müdürlükleri ile kulüplerin ve eğitim kurumlarının ve bu alanda faaliyet gösteren tüm özel kurum ve kuruluşların gereksinimleri de dikkate alınarak Dağcılık Federasyonunun teklifi ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile  düzenlenir ve eğitim programı Dağcılık Federasyonunun denetimi altında yürütülür.

                        b) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan eğitim programları ile bu Yönetmelik uyarınca çıkarılacak yönergeler çerçevesinde, kulüpler de eğitim programları düzenleyebilirler. Bu programlar Federasyon gözlemcisinin görevlendirilmesiyle gerçekleştirilir. Kursların değerlendirilmesi ve başarılı sporcuların belgelendirilmesi federasyon gözlemcisinin raporu doğrultusunda yapılır.

         

            Eğitim programlarına katılacaklarda aranacak şartlar

                        Madde 6 Eğitim programlarına katılacaklarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

  a)Sporcu Lisansı almaya hak kazanmış,

                        b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Yönetmeliğine göre son 3 yıl içerisinde 1 defada 6 aydan fazla veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış, olan kişiler eğitim programına katılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

          Dağcılık Eğitim Programı

         

                        Ders saatleri

                        Madde 7 - Dağcılık yaz temel eğitimi faaliyetlerine ilişkin dersler ve süreleri ( EK-1 ) ‘de

                                                                                                                                             ( EK-1 )

                                                    Teorik/saat   Uygulama/saat

          1.Dağcılığın tanımı ve kısa

         tarihçesi                                                   1                   *

          2. Yürüyüş bilgisi ve tekniği                 2                   8

          3. Kamp yeri seçimi ve kurulması       1                   2

          4. Dağcılık malzemelerinin tanıtımı    3                   *

          5. Dağcılıkta kullanılan ip düğümleri 1                   4

          6. Doğal tırmanış hakkında bilgi         2                   13

          7. Güvenlik çeşitleri                               1                   2

          8. Serbest iniş                                         1                   1

          9. İple iniş yöntemleri                            1                   15

          10.Yapay tırmanış izletilmesi               1                   1

          11.Prusik düğümü yardımı ile tırmanış                  

            yöntemlerinin izletilmesi                    *                    1

          12.Dağda beslenme                              2                   *

          13.Harita-pusula ve dağda yön bulm 2                   2

          14.Meteoroloji-klimatoloji bilgisi          1                   *

          15.İlk yardım bilgisi                                1                   *

          16.Gece yürüyüşü                                 *                    2

          17.Çevre ve doğa koruma bilgisi

               ( Ekoloji )                                            1                   *

 

 

          Teorik ders saati toplamı         : 21 saat

          Uygulamalı ders saati toplamı  : 51 saat

 

          Toplam ders saati                   : 72 Saat

 

 

 ( EK – 2 )

 

           Dağcılık Kış Temel Eğitimi Ders Saatleri

                                                     Teorik/saat   Uygulama/saat

          1. Kamp yeri seçimi                               2                   *

          2. Çadır kurma, kullanma ve

              çevre düzeni                                       1                   7

          3. Kamp malzemeleri                            2                   4

          4. Giysiler                                                2                   1

          5. Teknik  malzemeler                           3                   5

          6. Yürüyüş tekniği                                 2                   8

          7. Beslenme                                           4                   *

          8.İlkyardım ve kurtarma                        3                   8

          9.Hava Bilgisi                                         4                   *

          10.Yön bulma                                         1                   5

          11.Çığ Bilgisi                                          2                   6

          12.Çevre ve doğa koruma

               Bilgisi  ( Ekoloji )                               1                   *

 

          Teorik ders saati toplamı               : 27 saat

          Uygulamalı ders saati toplamı        : 44 saat

 

          Toplam ders saati                         : 71 Saat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( EK – 3 )

 

           Dağcılık Kış Gelişim  Eğitimi Ders Saatleri

                                                     Teorik/saat   Uygulama/saat

          1. Beslenme                                         2                     *

          2. Sıvı alımı                                           2                     *

          3. İlk yardım                                          2                     3

          4. Kazma kullanımı                             *                      8

          5. Kazma ile emniyet sistemi            *                      8

          6. Krampon kullanımı                         *                      8

          7. Çığ bilgisi, çığ testi                          2                     4

          8. Kış koşullarında barınma ( Kar

           mağarası, iglo, planlı, plansız

           bivak yapma )                                     *                      15    

          9.Donmalar ve hipotermia                 3                     *

          10.Karda yürüme iz açma                  2                     10

          11.Çevre ve doğa koruma

             bilgisi ( Ekoloji )                                1                     *

 

 

          Teorik ders saati toplamı                : 14  Saat

          Uygulamalı ders saati toplamı         : 56  Saat

 

          Toplam ders saati                          :  70 saat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( EK – 4 )

 

          Dağcılık Yaz Gelişim  Eğitimi Ders Saatleri

                                                     Teorik/saat   Uygulama/saat

          1. İlk yardım ve kurtarma bilgisi           3                   *

          2. Teknik malzeme çeşitleri                 2                   *

          3. Malzeme özellikleri kullanım yerleri                    2       *

          4. Malzeme seçimi,yerleştirilmesi,ip

              kullanım cetveli                                  2                   *

          5.Tırmanış organizasyonu                   2                   *

          6. Serbest iniş ,çıkış                               *                    8

          7. Malzeme kullanarak kendini

             emniyete alma                                    *                    8

          8. İple iniş çeşitleri                                 *                    8

          9. Düşme faktörü ara emniyet nokt.   2                   *

          10.Harita pusula kullanımı                   *                    7

          11.Lider tırmanış koordinasyonu        *                    8

          12.Beslenme                                          4                   *

          13.Sıvı alımı                                            2                   *

          14.Kaya tırmanışı ve dağcılık için

              antreman                                             3                   *

          15.Yapay tırmanış                                  *                    8      

          16.Çevre ve doğa koruma bilgisi

             ( Ekoloji )                                              1                   *

 

                                                                                                  

          Teorik ders saati toplamı                 : 23  Saat

          Uygulamalı ders saati toplamı          : 47  Saat

 

          Toplam ders saati                            : 70

 

 

 

 

 

( EK – 5 )

          Dağcılık İleri Kaya  Eğitimi Ders Saatleri

                                                     Teorik/saat   Uygulama/saat

          1. İlk yardım ve kurtarma bilgisi           1                   *

          2. Teknik malzeme kullanımı              1                   *

          3. Malzeme özellikleri, kullanım yerleri

             güvenlik sınırları                                 1                   *

          4.Malzemelerin seçimi ve üzerimize

             yerleştirilmesi                                      1                   *

          5. Tırmanış organizasyonu                  1                   *

          6. Serbest iniş ve çıkış çalışmaları      *                    7

          7. Kendini emniyete alma                    *                    7

          8. Yükseklik fizyolojisi ile ilgili temel

              bilgi                                                       1                   *

          9. Durak yerlerinde güvenliğin

          sağlanması ve ara emniyet                 *                    7

          10.İnişte İpten diğer ipe geçiş              *                    7

          11.Düşme faktörü ve ara emniyet

              noktalarının önemi                            2                   *

          12.Sırtta arkadaşını indirme                 *                    7

          13.Harita ve pusula kullanımı             *                    7

          14.Meteoroloji bilgisi                             1                   *

          15.Lider tırmanışı koordinasyonu       *                    7

          16.Zorluk dereceleri cetveli                  1                   *

          17.Beslenme bilgisi                               1                   *

          18.Sıvı alımı ve önemi                          1                   *

          19.Kaya tırmanışı ve dağcılık için

               antrenman                                         1                   *

          20.Çift ip ve yapay tırmanış tekniği     *                    7

          21.Çevre ve doğa koruma bilgisi

             ( Ekoloji )                                              1                   *

 

          Teorik ders saati toplamı                  :  14  Saat

          Uygulamalı ders saati toplamı           :  56  Saat

 

          Toplam ders saati                         :  70

 

( EK – 6 )

          Dağcılık İleri  Kar-Buz Eğitimi Ders Saatleri

                                                     Teorik/saat   Uygulama/saat

          1. Kar-buz tırmanış bilgisi                     1                   *

          2. Kar-buz tırmanışında kullanılan

              malzemeler                                         1                   *

        3.Kar-buz yamaçlarında tırmanış

           tekniği                                                     1                   3

          4. Bivak yapma, yaşam sürdürme      *                    2

          5. Krampon tekniği                                *                    4

          6. Düğümler                                            1                   2

          7. Kar-buz`da güvenlik                         *                    7

          8. Tehlikeler ve korunma yolları          1                   *

          9. Yön bulma                                          1                   3

          10.Buzul tırmanışı                                 *                    6

          11.Buz çatlakları                                    1                   2

          12.Tırmanış noktaları ve güvenlik       *                    4

          13.İniş tesbit noktaları ve iniş              *                    4

          14.Tırmanış                                             *                    9

          15.Buzul tırmanış organizasyonu      *                    4

          16.Buzullarda yön tayini                      2                   2

          17.İlk yardım ve kurtarma                     2                   4

          18.Buzul duvarında geceleme            1                   8

          19.Buzul tırmanışı için antrenman    

             bilgisi                                                     1                   *

          20.Çevre ve doğa koruma bilgisi

               ( Ekoloji )                                            1                   *

 

          Teorik ders saati toplamı                  : 14  Saat

          Uygulamalı ders saati toplamı           : 64  Saat

 

          Toplam ders saati                            :  78  Saat

 

 

 

 

 

                        Yayınların temini

                        Madde 8 - Eğitim programında yer alan derslere ait kitap ve dokümanların sağlanması, geliştirilmesi, yenileştirilmesi,standartlaştırılması, kullanım süreleri ve telif haklarının ve fiyatlarının tespit edilmesi, paralı ve parasız olarak ilgililerin yararlanmasına sunulması Federasyonun teklifi ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile yürütülür.

 

                        Eğitim programlarında eğitim vereceklerin belirlenmesi

                        Madde 9 – Eğitim programlarında eğitim verecekler aşağıda belirtilmiştir.

a) Teorik Eğitim : Eğitim programlarının teorik konuları öncelikle eğitmenler tarafından verilir, belirlenen konuda eğitmen olmadığı takdirde, konusunda uzmanlığı belgeli,  federasyon tarafından uygun görülen kişiler de teorik eğitim verebilir.

 

                        b) Teknik Eğitim : Teknik eğitimleri  sürdürecek belgeli teknik eğitmenler, Federasyonun teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile görevlendirilir. 

 

                        Yabancı spor uzmanı ve eğitmenlerden yararlanma

                        Madde 10 - Eğitim programlarında yabancı spor uzmanı, eğitmen veya dağcılık sporuyla ilgili öğretim elemanı görevlendirilebilir. Genel Müdürlükten alınacak onay üzerine branşında uzman olan eğitmenlerin ücreti federasyonlar fonundan karşılanacaktır.

 

                        Sınavlar ve değerlendirilmesi

                        Madde 11 - Her aşamadaki eğitim programları sonunda sporcular eğitim programında yer alan bütün derslerden sınava tabi tutulurlar.

                        a) Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, test, uygulamalı  yapılabilir. Değerlendirme sınavları ilgili dersin öğretim elemanı veya eğitmeni tarafından yapılır.

                        b) Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı olunabilmesi için uygulamalı eğitim sınavından  ve yazılı eğitim sınavından  en az 50 puan almak zorunludur.

 

 

 

                        c) Uygulamalı ve yazılı sınavların her hangi birisinden belirlenen puanın altında puan alan sporcu başarısız sayılır. Bu eğitimi yeniden bir sonraki dönemde almak zorundadır. Başarılı olanlar ise bir üst eğitimi almaya hak kazanır.

 

                        Sınav sonuçlarına itiraz hakkı

                        Madde 12 - Eğitim programının yazılı ve uygulamalı sınavlarının değerlendirme sonuçlarına sporcu itiraz edebilir. Yapılacak itirazlar 15 gün içerisinde  Türkiye Dağcılık Federasyonuna yapılır. İtirazlar 30 gün içerisinde Federasyonun konu ile ilgili alt kurullarının da görüşü alınarak sonuçlandırılır ve ilgiliye tebliğ edilir.

 

                        Belge verilmesi

                        Madde 13 –  Tüm programları başarı ile tamamlayan sporcular, program bitiminde “ Dağcılık Eğitimi Katılma Belgesi “ almaya hak kazanırlar.

             

                        Yurt dışında alınan belgeler           

                        Madde 14 - Bu  Yönetmeliğin 7 inci maddesindeki eğitim programlarına göre yurtdışından alınmış belgeler Federasyonun görüşü, Spor Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifiyle, Genel Müdürlük Makamınca onaylanır. Belge sahiplerinin eksik programları Federasyon eğitim programı içerisinde tamamlanır.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

          Çeşitli ve Son Hükümler

 

                        Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

                        Madde 15 - Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan ve yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sorunların çözümü için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün yürürlükteki yönetmelik ve yönergelerine uyulur.

 

                        Uluslararası Dağcılar Birliğin (UIAA) ‘ ce yapılacak değişikliklere uyum

                        Madde 16 - Dağcılık alanındaki yeni gelişmeler ve gereksinimler dolayısıyla UIAA ‘nın belirleyeceği yeni kurallar ve uygulamalar doğrultusunda ders programlarına eklemeler yapılabilir.

 

                        Yürürlük

                        Madde 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                        Yürütme

                        Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

 

     T.C.

        BAŞBAKANLIK

        GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

            DAĞCILIK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI             

 

 

 

 

 

 

         

 

         DAĞCILIK EĞİTMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

 

 

 

 

          ANKARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devlet Bakanlığından                                                                

 

 

DAĞCILIK EĞİTMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

                        Amaç

                        Madde 1  - Bu Yönetmeliğin amacı, dağcı yetiştirilmesinde görev alacak dağcılık eğitmenlerinin eğitimlerine  ilişkin ilke ve yöntemleri belirlemektir.

 

                        Kapsam

                        Madde 2 - Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü dağcılık eğitmenliği eğitim programı ile bu programların uygulama, ilke ve yöntemlerini kapsar.

 

                        Dayanak

                        Madde 3 - Bu Yönetmelik 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2  ve 10 uncu maddelerine    dayanılarak hazırlanmıştır.

 

                        Tanımlar

                        Madde 4 -  Bu Yönetmelikte geçen ;

            a) Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

                        b) Federasyon : Dağcılık Federasyonunu ,

                        c) Daire Başkanlığı : Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını,

                        d) Genel Eğitim Programı : Dağcılık eğitmenlerinin yetiştirilmesine ilişkin mecburi temel ve özel eğitim programını,

                        e) Temel Eğitim Programı : Dağcılık eğitmeni yetiştirilmesindeki temel bilgilere ilişkin eğitim programını,

                        f) Özel Eğitim Programı : Dağcılık eğitmeni yetiştirilmesi eğitiminde düzenlenen uygulamalı ve kuramsal derslere ilişkin eğitim programını,

 

 

                        g) Dağcılık Eğitmeni : Dağcılık faaliyetlerinin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgi beceriye sahip, dağcılık sporu ile ilgilenmek isteyenlere bu sporun gerektirdiği teknik bilgi ve beceriyi kazandırabilecek, yaz - kış şartlarında, kar-buz, kaya tırmanışı gibi dağcılık faaliyetlerinde deneyimli kişilerden, federasyonca açılan dağcılık eğitim programlarını tamamlayarak  “ Dağcılık Eğitmeni “ belgesini almış kişileri,

ifade eder.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

 

                        Eğitim kursu düzenleme

                        Madde 5 - Dağcılık eğitmenlerini yetiştirme kursları ; Dağcılık Federasyonu ve gençlik ve spor il müdürlükleri ile spor kulüplerinin ve kuruluşlarının, eğitim öğretim kurumlarının istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak Dağcılık Federasyonunun önerisi ve  teknik desteği ile  Daire Başkanlığınca düzenlenir.

 

                        Dağcılık eğitmenliği eğitim programlarına katılacaklarda aranacak şartlar

                        Madde 6 -  Eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

                        a) En az 21 yaşını bitirmiş olmak,

                        b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

                        c)Türkiye Dağcılık Federasyonunun yönetmeliklerle belirlemiş olduğu eğitim programını başarıyla tamamlamış olmak,

                        d) Son üç yıl içinde açılan bir ilk yardım kursunu  veya Federasyonun  ilk yardım kurslarından birini başarıyla bitirmiş olmak, 

                        e) Son üç yıl içindeki dağcılık faaliyetlerinden aşağıdaki üç tırmanışı yapmış olmak,

 

1- Uluslararası Dağcılık Birliği Kaya tırmanışı ( Union Internationale Des Associations D ‘ Alpinisme tırmanma ) ölçütlerine göre 4 derece ve üzerindeki zorluk derecelerinde lider olarak yapılan kaya tırmanışları,

 

2- Ölçütlerine göre Uluslararası Dağcılık Birliği Kaya Tırmanışı          ( Union Internationale Des Associations D ‘ Alpinisme ) lider olarak 4 derecelik  buz duvarı ve kaya, kar-buz karışık tırmanışları,

 

 

 

 

 

                        3- Yüksek dağlarda yaz ve kış koşullarındaki tırmanışlar

 

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis hatta affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmak,

                          g) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 07/01.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

          Eğitime ilişkin esaslar, sınavlar ve eğitmenlere verilecek belgeler

 

                        Madde  7 - Eğitmen sınıfları üç kademe halinde yapılır. Eğitime ilişkin ders programları 3 kademe ( EK-1 ) ‘de gösterilmiştir.

                Eğitim programındaki dersler değişik zamanlarda birbirini izleyen programlar şeklinde verilir,

               Uygulama programları, uygulamanın gerektirdiği mevsim ve dağ ortamında gerçekleştirilir.

               Dağcılık Eğitmeni eğitim programlarının süreleri, gerekli görüldüğü  hallerde Federasyonun önerisi, Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile uzatılabilir.

 

                        Yayınların temini            

                        Madde 8 - Temel ve özel eğitim programlarında yer alan derslere ait kitap ve benzeri dokümanları sağlamak, geliştirmek, standartlaştırmak, kullanma süreleri ve telif haklarını ve fiyatlarını tespit etmek, paralı ve parasız olarak ilgililerin yararlanmasına sunmak için Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Federasyon işbirliği yapar.

                        Eğitmenlerin temini, seçimi ve görevlendirilmesi

                        Madde 9 - Temel ve özel eğitim programında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimi ve görevlendirilmeleri,

                        a) Temel eğitim programı öğretmenleri konularında uzman olanlar arasında saptamak,  varsa kurumlarından izin alınmak kaydı ile, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığınca, özel eğitim programına ait derslerin öğretim elemanları federasyonca belirlenir.

                        b) Özel eğitim programı eğitmenleri Federasyon Yönetim Kurulunca Dağcılık sporu ile ilgili bilim dallarında ihtisas sahibi olduğu tespit edilen ve  Dağcılık Eğitmeni Belgesi  olanlar arasından seçilerek, sağlanır.

           Federasyonca ve Daire Başkanlığınca belirlenen eğiticilerin görevlendirilmeleri Federasyonun önerisi, Spor Eğitim Dairesi Bakanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yapılır.

 

 

 

                        Yabancı spor uzmanı ve dağcılık eğitmenlerinden yararlanma

                        Madde 10 - Gerekli hallerde dağcılık eğitmen kurslarına temel ve özel eğitim programları ve gelişim seminerleri için yabancı ülkelerden spor uzmanı,  dağcılık eğitmeni veya dağcılık dalında öğretim elemanı, Genel Müdürün onayı alınarak görevlendirilebilir.

 

                        Sınavların değerlendirilmesi

                        Madde 11 - Eğitim programlarının sonunda adaylar, temel ve özel eğitim programlarına ait bütün derslerden sınava tabi tutulurlar.

                        a) Temel eğitim programının sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır.

                        b) Özel eğitim programlarının değerlendirilmesi, derslerin özelliklerine göre yazılı veya uygulamalı; gerek duyulduğunda  hem yazılı hem uygulamalı olarak birlikte yapılır.

                        c) Dağcılık eğitmen eğitimi programlarının temel ve özel eğitim bölümlerine ait derslerin sınavları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından değerlendirilir.

                    d) Temel ve özel eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Her dersten başarılı olunması için en az 60 puan alınması zorunludur.

 

                        Sınav sonuçlarına itiraz hakkı

                        Madde 12 - Dağcılık eğitmeni eğitim kurslarının yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar 15 gün içerisinde Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığına yapılır.

                                                                    

                        Belge verilmesi

                        Madde 13 - Açılan dağcılık eğitmeni eğitim programlarını başarı ile bitirenlere kademelerine uygun olarak düzenlenen ve Federasyon Başkanı, Spor Eğitimi Dairesi Başkanı ve Genel Müdürün imzasını taşıyan Dağcılık Eğitmeni Belgesi  verilir.

 

 

 

 

 

 

                        Muafiyet

                        Madde 14 - Federasyonca belirlenen esaslara uygun olarak eğitimi başarı ile tamamlayanlara I. Kademe Eğitmen Belgesi verilir.

                     Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ile Yüksekokul mezunları I. Kademe dağcılık eğitmenliği kurslarının temel eğitim programında okudukları derslerden muaf tutulur.

 

                        Yurtdışından alınan belgeler

                        Madde 15 - Yurtdışından alınan belgelerin bu Yönetmelikte belirtilen dağcılık branşı eğitimine denkliği, onaylı belgenin iletilmesi koşuluyla Federasyonla, Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının oluşturacağı bir komisyon teklifi, Genel Müdürlük Makamının onayı ile kabul edilerek “ Dağcılık Eğitmen Belgesi “ düzenlenir.

                  

                        Lisans verilmesi

                        Madde 16 - Dağcılık eğitmeni belgesini almış olanlara eğitmenlik yaptıklarını belgelemek kaydıyla “ Dağcılık Eğitmeni Lisansı “  verilir. Veriliş tarihleri itibarıyla bir yılı dolduran lisanslar her yıl  federasyonca onaylanır.

 

                        Dağcılık eğitmenliği  belgesi ve lisansının geçersiz sayılması

                        Madde 17 - Belge aşağıdaki hallerde geçersiz sayılır.

                        a) Federasyonun iki yılda bir açacağı eğitmen geliştirme kursu ve görevlendirildiği  faaliyetlere mazeretsiz olarak katılmamak,

                        b) Eğitmen belgesini aldıktan sonra 6 ncı maddenin (f) bendinde belirtilen hususları ihlal etmiş olmak,

                Dağcılık eğitmen belgesi iptal edilenlerin, lisansları da iptal edilmiş sayılır.

                        Dağcılık eğitmenlerinin görev ve sorumlulukları

                        Madde 18 - Dağcılık eğitmenleri ;

                        a) Federasyon tarafından, dağcılık eğitimi konusunda kendisine verilen görevleri yerine getirmekten,

                        b) İl Temsilciliklerinin, kulüplerin ve üniversitelerin açacakları eğitim kurslarında eğitmen olarak görev almaktan,

                        c) Ulusal ve Uluslararası önemli tırmanışlara  veya faaliyetlere katılmakla,  Federasyonca yükümlü kılınırlar. Ayrıca eğitmenler, eğitim kurslarındaki her türlü teknik uygulamadan,

                         sorumludurlar.                                        

                        Dağcılık eğitmenlerinin kademelerinin belirlenmesi

                        Madde 19 - a) I. Kademe dağcılık eğitmenliği belgesi :  Federasyonun yönetmeliklerle belirlenmiş olduğu dağcılık eğitmenliği programını başarılı olarak bitirenlere verilir.

              b) II. Kademe Dağcılık Eğitmen Belgesi alabilmek için :

1) I. Kademe Dağcılık Eğitmen Belgesinin üç yıllık olması,

2) Federasyon etkinliklerinde eğitmen olarak görev almış olması,

3) Son üç yıla ait katıldığı tüm tırmanışlarla yönettiği kurslara ait raporları federasyona göndermesi gereklidir.                  

            c)  III. Kademe Dağcı Eğitmen Belgesi  alabilmek için : 

1)  II. Kademe Dağcılık Eğitmen Belgesinin üç yıllık olması,

2)  Federasyon etkinliklerinde eğitmen olarak görev almış olması,

        3) Son üç yıla ait katıldığı tüm tırmanışlarla yönettiği kurslara ait raporları federasyona göndermesi gereklidir.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son  Hükümler

                                                                                           

                        Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

                        Madde 20 - Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan ve yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde sorunların çözümü için Federasyon Başkanlığı ile Daire Başkanlığının işbirliğinde Daire Başkalığının Genel Müdürlük Makamından alacağı onaya göre işlem yapılır.

 

                        Kazanılmış haklar          

                        Madde 21 - Geçmiş yıllarda Federasyon tarafından açılmış olan kamplarda  verilen “ Öğretmen “ veya “ Dağcılık Eğitmenliği  yapabilir. “ belgelerinden birini almış olanların eğitmenlik hakları saklıdır.

 

          Kaldırılan Hükümler

                        Madde 22 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 24/08/1989 tarihli ve 20262 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Dağcılık Öğretmeliği Yönetmeliği “ yürürlükten kalkar.

         

                       Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımından sonra ilk dağcılık eğitmeni yetiştirme programı, Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından belirlenip, Genel Müdürlükçe onaylanan eğiticiler tarafından uygulanır.

 

                        Yürürlük

                        Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       

              Yürütme

              Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

         

 

 

 

 

Eğitim Programları 

                                                                                                                        ( EK-1 )

 

                                                     I.Kademe   II.Kademe  III.Kademe

                                                   Eğitmen      Eğitmen    Eğitmen

          Dersin Adı                              Saat            Saat        Saat 

Temel Eğitim Programı

          Spor anatomisi                                8                     8           8

          Spor fizyolojisi                                 10                   12          12

          Genel antrenman bilgisi                10                   10          8

          Spor ve beslenme                          8                     6           4

          Spor sosyolojisi                               4                     4           4

          Spor psikolojisi                                8                     6           6

          Sporda yön.teşkilat ve org.            4                     2           2

          Sporcu sağlığı                                 6                     8           6

          İlk yardım, kurtarma ve dağ has.  10                   12          12

          Biyomekanik                                    4                     6           6

          Öğrenme-öğretme yöntemleri      5                     4           2

          Çevre koruma                                  6                     4           2

          Özel Eğitim Programı

          Özel antrenman bilgisi                  10                   10          16

          Dağcılık tekniği ve tırmanış          

          kuralları                                             73                   68          55      

 

          Genel toplam                                   166                 160       143

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Reklam

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=